پزشکان

پزشکان

پزشکان با تجربه ما

دکتر بابک شریف کاشانی

دکتر بابک شریف کاشانی

متخصص قلب و عروق
دکتر حسن رضا محمدی

دکتر حسن رضا محمدی

جراح مغز و اعصاب
دکتر شهریار عزیزی

دکتر شهریار عزیزی

فوق تخصص جراحی چاقی
دکتر محبی

دکتر نیایش محبی

متخصص داروسازی بالینی
دکتر بهادر باقری

دکتر بهادر باقری

متخصص فارماکولوژی
دکتر لعبت رضائیان

دکتر لعبت رضاییان

متخصص قلب و عروق
دکتر سید امیرحسین ضیایی

دکتر سید امیرحسین ضیایی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر سوزان رحیمی

دکتر سوزان رحیمی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر کوروس آقازاده

دکتر کوروس آقازاده

فوق تخصص بیماری های عفونی
دکتر اردا کیانی

دکتر اردا کیانی

فوق تخصص ریه
۱۲