دکتر بابک شریف کاشانی

دکتر بابک شریف کاشانی

دکتر بابک شریف کاشانی

متخصص قلب و عروق
استاد بیماری‌های قلب و عروق
گروه بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات پیوند ریه
پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی