دکتر سام زراعتیان

دکتر سام زراعتیان

دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی

فوق تخصص جراحی قلب

درباره دکتر

 • فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند قلب
 • نفر اول دانشنامه فوق تخصصی
 • مدیر عامل و مدیر مرکز تحقیقات پزشکی راکینگهام RMRC1
 • استاد تمام و مشاور متخصص جراحی قلب و عروق ، ایران)
 • رئیس بخش جراحی قلب و عروق (IUMS، ایران)
 • رئیس بخش پیوند قلب و ریه (IUMS، ایران)

مسئولیت های اجرایی

 • رییس بخش جراحی قلب بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رییس بخش فراهم اوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رییس بخش پیوند قلب بیمارستان رسول اکرم
 • معاونت اموزشی بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
 • معاونت اموزشی ( مدیر اموزش بالینی ) دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • ناظر بر اجرای احکام شرعی از سوی دادستان محترم زاهدان
 • رییس کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ریییس کمیسیون بیمه تامین اجتماعی بیمه های خاص فسا
 • عضو کمیسیون بیمه تامین اجتماعی فسا
 • ریاست مجموعه اطاق عمل علوم پزشکی فسا
 • مدیر گروه جراحی قلب باز بیمارستان ولیعصر فسا
 • عضو شورای عالی پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو انجمن جراحان قلب