همه چیز در مورد مراقبت از بیمار ای سی یو در منزل

هنگامی که یکی از اعضای خانواده به مراقبت‌های طولانی مدت ICU نیاز دارد، بسیاری از پزشکان و بیمارستان‌ها توصیه می‌کنند که در صورت امکان، در صورت عدم وجود مداخلات فعال، مراقبت‌های آی سی یو در منزل ارائه شود. چرا که […]