دکتر گیو شریفی

دکتر گیو شریفی

دکتر گیو شریفی

جراح مغز و ستون فقرات

دکتر گیو شریفی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و نفر اول بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ایران ، متخصص در جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه، تومورهای درون بطنی و هیپوفیز از طریق بینی بوده و سابقه 20 سال آموزش دانشگاهی این تکنیک ها به جراحان اعصاب را دارند. دکتر گیو شریفی در حال حاضر عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشند و فعالیت‌های پژوهشی ارزنده‌ای را در زمینه جراحی مغز و اعصاب به خصوص در جراحی‌های آندوسکوپیک تومورهای مغزی و هیپوفیز و جراحی قاعده جمجمه درسطح جهانی انجام داده و حدود 60 مقاله علمی ایشان در مجلات معتبر پزشکی داخلی و خارجی به چاپ و نشر رسیده است.