دکتر سید امیرحسین ضیایی

دکتر سید امیرحسین ضیایی

دکتر سید امیرحسین ضیایی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری
 • متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار،فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاراسکوپی
 • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۶۹
 • متخصص اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۳
 • فلوشیپ اندویورولوژی و لاپارسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۷۶
 • دروه مینی فلوشیپ لاپاراسکوپی از بیمارستان جانز هاپکینز امریکا
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو انجمن اورولوژی امریکا
 • رئیس انجمن اندویورولوژی و یورولاپارسکوپی ایران
 • عضو انجمن اندویورولوژی جهانی
 • عضو برد اورولوژی ایران
 • رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 • معاون آموزشی وزیر بهداشت ۱۳۹۲-۱۳۹۳